Laatste sluisnieuws

Kranten berichten stremming Grote Sluis 2012  .(aanklikken)
Gebruik  van de Kolksluis.

Nieuwsbrief februari 2012 .(aanklikken)
Het is eind januari en de vorst heeft zijn intrede gedaan.

Nieuwsbrief januari 2012 .(aanklikken)
Het uitbaggeren van de Kloksluis en de
Klussendagen van de sluiswachters
.

 
Winter 2011
In de winter zal er onderhoudswerkzaamheden verricht worden. Sluiswachters geef u op bij de commissaris sluiszaken. Nu we beschikking hebben over een eigen loods (verwarmd) kan er ook in de weekeinden gewerkt worden. De bedoeling is onder andere twee slechte windassen te vervangen.

Laatste schutdag
Zondag 30 oktober was de laatste schutdag. Alleen voor Sint Nicolaas worden nog éénmaal dit jaar de lage deuren geopend en de Balkbrug opgehaald.

Strontrace 2011
Op 17 oktober ging de jaarlijkse Strontrace weer van start. Alle deelnemers kozen unaniem voor Spaarndam op de heenweg. Door tegen wind op het IJssel- en Markermeer en de vijf uur verplichte tijd tussen Durgerdam en Buitenhuizen kwamen de eerste pas rond 8.00 uur in de morgen voor de sluis. Gedurende de ochtend zijn er zeven schepen geschut de laatste het Haarlemse scheepje de Elizabeth Margareta, kwam pas om 17.00 uur in de sluis. Zij hebben nog het originele tuig, dus niet overtuigd zoals anderen. Ook de grote klipper Willem Jacob kwam zonder problemen weer door de sluis.
Café Spaarndam heeft de bemanningen weer van de traditionele erwtensoep voorzien. Een enkeling zei: “Alleen al daarom met de Strontrace mee te doen !”

Sluiswachtersbeijeenkomst 11 september
In de loods bij het Rijnlabds Huis die de stichting mag gebruiken voor het onderhoud aan de bewegingsapparaten, is een succesvolle bijeenkomst voor de sluiswachters georganiseerd. Er zijn door de commissaris sluiszaken weer belangrijke punten op “i’s” gezet. Onder het genot van een glaasje zijn de onderlinge banden weer eens aangehaald.

Zomer 2011
Het slechte weer met regen heeft een heel wisselend beeld van aantallen schepen gegeven. Gelukkig bekommerde tante Truus zich over natte sluiswachters.
Het najaar was beter.

Stremming
Op last van Rijnland is de Kolksluis gestremd geweest van 2 tot en met 13 juni. Dit had te maken met het uitzonderlijke droge voorjaar. Het zoutgehalte in het Spaarne liep op en moest ingeperkt worden. Op de Grote Sluis werd tijdens schuttingen het zoute water door pompen terug het IJ op gestuurd. Alleen op 8 juni is een flottielje “Valkvletten” in de Kolksluis geschut. Dit gebeurde op verzoek van Rijnland. Tijdens overleg tussen Rijnland en de stichting heeft de commissaris sluiszaken Rijnland er van overtuigd dat schutten in de Kolksluis heel weinig aan het zoutbezwaar toevoegde; het schutten kon hervat worden. De ondiepe Kolksluis laat namelijk veel minder zoutwater door dan de veel diepere Grote Sluis. Zoutwater met een hoger soortelijke massa blijft in de diepe geul naar de Grote Sluis.

Voorjaar 2011
Veel wisselend aanbod met een piek op 25 april ca. 80 schepen !

Tijdens de feestelijke opening van de Grote Sluis op het weekeinde van 16 april, werden er rondvaarten georganiseerd door beide sluizen.

Winter
In de winter zal er onderhoudswerkzaamheden verricht worden. Sluiswachters geef u op bij de commissaris sluiszaken. Nu we beschikking hebben over een eigen loods (verwarmd) kan er ook in de weekeinden gewerkt worden. De bedoeling is onder andere twee slechte windassen te vervangen.


Zaterdag 2 april 2011

“De kop is er af”, het schutseizoen 2011 is begonnen. Vorig weekeinde is de sluis gebruiksklaar gemaakt. Onder Riks leiding hebben enkele sluiswachters hard gewerkt om de windassen weer te plaatsen. Meteen zijn er op zondag 27 maart twee schepen geschut.
In de winter zijn de windassen en bomen keurig opgeknapt en van een frisse verflaag voorzien. Het is de bedoeling de komende winters steeds de “slechtste” wind as te vervangen.

15 april wordt de Grote sluis feestelijk heropend. De Stichting Kolksluis Spaarndam verzorgt op 15, 16 en 17 april rondvaarten door de Kolksluis en de Grote Sluis. Deze dagen is er in het “Gemeenlandshuis” voor Spaarndammers het “Rijnlandshuis” een tentoonstelling over Spaarndam de sluizen in het bijzonder.

Op naar veel mooi weer .

Winter; op naar het volgende schutseizoen

De sluis per 1 november, het weekeinde na de Strontrace was niet druk.

Op verzoek van de sluiswachters van de Grote Sluis zijn in november nog wel enkele schepen in de Kolksluis geschut, tijdens korte stremmingen van de Grote Sluis.

De windassen en bomen zijn verwijderd om te worden hersteld en geschilderd. Het vlot zal worden omgevormd tot een wachtsteiger en het sluiswachtershuisje wordt verder voorbereid voor plaatsing in het voorjaar. Hulp kan goed gebruikt worden. De commissaris sluiszaken Rik Stapel coördineert het werk.

Hier onder staat het jaarverslag van het reilen en zeilen van de Kolksluis in 2010.

Veel leesplezier.

Klik hier voor het verslag van de  Stichting Kolksluis  2010  ( pdf )

De Strontrace 2010

Zoals bekend wordt er ieder jaar de Strontrace gevaren, een race voor zeilende vrachtschepen: skûtsjes, tjalken en klippers. De race loopt van Workum naar Warmond en terug. Het traject moet geheel motorloos gevaren worden. Omdat vorig jaar de Grote Sluis gestremd was moesten de schepen door de Kolksluis. Dat is zo goed bevallen dat de wedstrijdcommissie van de Strontrace in het reglement heeft opgenomen dat bij de passage van Spaarndam door de Kolksluis gevaren moest worden. Zie ook onder het hoofd “Archief” het verslag van de Strontrace in 2009.
De start was op 25 oktober om 12.00 uur. Sluiswachters Linda en Bas, in sluiswachtersjassen, zijn naar Workum gegaan om de start mee te maken en informatie over onze Kolksluis te verschaffen.
Er hadden zich voor maandagavond tot en met woensdagmorgen ruim voldoende sluiswachters ingeschreven. Het was een gok wanneer de schepen langs zouden komen.
De windrichting bepaald namelijk of de schepen heen of terug over Spaarndam varen. Via Track & Trace waren de schepen te volgen.
Met de Noordenwind bleek dat de schepen heen over Spaarndam zouden gaan: dus sluiswachters Aad van de Staay en Carsten Thöne (zij hadden vorig jaar de zelfde dienst en “grepen er toen naast !”), met Rik Stapel als sluismeester, op het eind afgelost door Barbla Tanner, hebben de schepen geschut. Helaas voor de andere enthousiastelingen. Gedurende de schuttingen waren er veel belangstellende en geïnteresseerde mensen, waaronder ook veel behulpzame sluiswachters “buiten dienst”.
De eerste twee schepen arriveerden op dinsdagmorgen om 3.30 uur. De laatste om 7.30 uur. De bemanningen kregen weer soep van Leon en Yvette van het Café Spaarndam. Het café was weer het gezellige middelpunt waar “warmte” kon worden “getankt”. Bedankt !

Om 8.00 uur was het voorbij en is de sluis afgesloten en na een welverdiende kop koffie ging ieders zijns weegs om het vervolg van de race te volgen. Volgend jaar weer.

Carsten Thöne.

Schuttingen:
3.30 uur Lutgerdina Smeltekop en Rust na arbeid
4.45 uur Swanneblom en Vriendschap
5.15 uur Willem Jacob en Ulbe Zwaga
5.50 uur Karin en Nynke
6.15 uur Verandering (oefenschip voor toekomstige deelnemers)
7.30 uur Dankbaarheid

Foto’s: van Peter van den Klinkenberg
 

Strontrace 2010Beste mensen,

De Strontrace 2010 komt er weer aan en vindt plaats op 25 tot en met 27 oktober.
De Strontrace is een wedstrijd voor zeilende vrachtvaarders als tjalken, skûtsjes en dergelijke. De wedstrijd gaat van Workum met mest naar Warmond en leeg weer terug.
Het gehele traject moet worden afgelegd zonder de motor te gebruiken !
Zie elders op deze site.

Verleden jaar kwamen door de stremming van de Grote Sluis alle schepen door de historische Kolksluis ! Nu moeten de schepen bij de passage van Spaarndam door de Kolksluis. We hebben met de wedstrijdleiding afgesproken dat we deze dagen de Kolksluis 24 uur per dag bedienen. Met behulp van “Track and Tracé” zijn de schepen te volgen en kunnen we tijdig de Kolksluis klaarmaken en schepen schutten, ook ‘s-nachts.

Voor meer informatie bezoek de volgende sites:

Strontrace: http://www.strontraceworkum.nl/

Track and Trace: http://www.strontraceworkum.nl/?categorie=Actueel&sub=Gps

Vorig jaar voorzag Café Spaarndam de bemanningen van erwtensoep. Er was er een geweldige belangstelling en een prettige sfeer. Zie jullie.

Carsten Thöne

 

30 augustus 2010

Van zondagavond tot maandagmorgen was de Kolksluis gestremd door een omgewaaide boom in de noordelijke sluis ingang. Maandagmorgen is deze boom, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, verwijderd door de firma Jonker.

 

 

 

 

foto Rob Peil

17 t/m 23 augustus 2010   Sail 2010 

 Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gevraagd om tijdens Sail de Kolksluis ook door de week te bedienen. Dat zou de Grote Sluis wat ontlasten. Per slot moet daar ook beroepsvaart door. Nu dat werkte ....! Woensdag en donderdag samen meer dan 500 schepen en boten ! Allemaal belangstellenden voor Sail. De meesten kwamen ook weer terug. Er ging een flottielje zalmschouwen (vissersboten van de rivieren) en Riva motorboten (hele mooie houten “runabouts”) door de Kolksluis. Op de laatste werden nog bruidsfoto’s gemaakt met de Kolkhuizen als achtergrond. Door de door Rik Stapel voorbereide schutprocedures en het regie werk bij het “vullen” van de Kolk met boten van Han Bakker is alles zonder problemen verlopen. Slechts één brokkenschipper heeft een beetje schade veroorzaakt.

Tijdens de diensten zijn de sluiswachters ruim van koffie voorzien door tante Truus.

 Ook de Grote Sluis had veel Sail-belangstellenden, veel schepen met mast.

         

 

30 mei 2010

 Het vervangen van de vloeddeuren is voltooid. De kerende hoogte is weer op pijl. Als er tijdens het stormseizoen (van 1 november tot 1 april) door een calamiteit in IJmuiden hoog water, vloed, via het Noordzeekanaal en Zijkanaal C op het IJ komt kunnen wij en de poorters van Haarlem zich weer veilig weten als de deuren gesloten zijn.

Foto’s van Peter van den Klinkenberg.

            

 

1 april 2010

Het zomerseizoen is ingegaan. We schutten nu op zaterdag en zondag. Zie Schuttijden. Zolang de Grote Sluis nog gestremd is en later na 17 april beperkt gebruikt wordt gaan de schuttingen op woensdagmiddag voorlopig door. Momenteel worden de vloeddeuren vernieuwd.

Winter 2009 – 2010

De Kolksluis is vanwege ijsgang gestremd. Peter van De Klinkenberg heeft enkele mooie sfeer foto’s gemaakt.

Winter 09-10-2.jpg (67675 bytes)  Winter 09-10-4.jpg (48247 bytes)  Winter 09-10-5.jpg (52562 bytes)  Winter 09-10-7.jpg (72890 bytes)

SPONSORS