Sluisnieuws archief


Sponsors:

 

 

 

 

 

     


19 t/m 21 oktober 2009

 De Strontrace door de sluis ! 

Deze race voor oude zeilende vracht- en beurtschepen wordt jaarlijks gehouden en gaat van Workum naar Warmond en terug, zonder gebruik te maken van de motor.

Tot de trein en vrachtauto hun intrede deden werden goederen over langere afstanden per boot vervoerd. Zo ging er mest uit Oost-Nederland naar het Westen om de bollenvelden te bemesten. En daarvoor namen de turfschippers ook vaak mest mee om de uitgeveende gronden in Drenthe en Overijssel vruchtbaar te maken.

De schepen moeten of heen door Spaarndam en Haarlem en dan terug via de Nieuwe Meer en Amsterdam of omgekeerd. De keuze is afhankelijk van de wind. Welnu ze gingen allen heen via de Nieuwe Meer dus dinsdag en woensdag kwamen ze allemaal door de Kolksluis. Geweldig, de meeste sluiswachters kwamen wel van tijd tot tijd kijken en helpen. De schepen werden met applaus binnengehaald. De schippers en hun bemanning kregen erwtensoep, aangeboden door het Café Spaarndam. De stichting gaf ieder schip een oorlam in de vorm van een flesje jenever. Zelfs de reusachtige tjalk Linquenda en de klipper Willem Jacob passeerden de sluis. Al had de tjalk maar enkele centimeters speling onder de brug in de IJdijk. Ook in de breedte ging het maar net.

Alles is in goede sfeer en zonder schade verlopen, mede dankzij de deskundigheid van Rik Stapel en de coördinatie van Han Bakker, die steeds in verbinding stond met de wedstrijdleiding in Workum en aankomende schepen. En natuurlijk de sluiswachters.

Hieronder enkele foto’s van Peter van den Klinkenberg.

1.JPG (86531 bytes) 2.JPG (29129 bytes) 3.JPG (57660 bytes) 4.JPG (46549 bytes) 5.JPG (64390 bytes) 6.JPG (68065 bytes) 7.JPG (65446 bytes) 8.JPG (73174 bytes) 9.JPG (76817 bytes) 10.JPG (73457 bytes) 11.JPG (77577 bytes) 12.JPG (74916 bytes) 13.JPG (67318 bytes) 14.JPG (58219 bytes) 15.JPG (67671 bytes) 16.JPG (51761 bytes) 17.JPG (65528 bytes) 18.JPG (82984 bytes) 19.JPG (76730 bytes) 20.JPG (72777 bytes) 21.JPG (34719 bytes) 22.JPG (54061 bytes) 23.JPG (33071 bytes) 24.JPG (51969 bytes) 25.JPG (60068 bytes) 26.JPG (51434 bytes) 27.JPG (50924 bytes) 28.JPG (49518 bytes) 29.JPG (45251 bytes) 30.JPG (54096 bytes) 31.JPG (62965 bytes) 32.JPG (56200 bytes) 33.JPG (61496 bytes)  


17 oktober 2009

De sluis is in staat het achterland tegen vloed te beschermen.

 Op verzoek van Rijnland zijn de hoge deuren tijdelijk van extra planken voorzien om de kerende hoogte te vergroten. De lichte kleur zal vlug vergrijzen; dan valt het niet meer zo op.

Als de vloeddeuren vernieuwd zijn of het stormseizoen is voorbij gaat de betimmering er weer af.

Deuren.JPG (51695 bytes) 


5 september 2009. Feestelijke opening van de sluis.

 Op deze feestelijke zaterdag is om 16.30 uur de sluis officieel weer in gebruik genomen. Dit gebeurde met het binnenvaren van een fanfarecorps dat gelijktijdig speelde met een corps in de muziektent. Zo werd herdacht dat Bert Haanstra zijn idee voor de film Fanfare in Spaarndam opdeed; er stonden toen zelfs twee muziektenten op de Kolk !

Hieronder een fotoreportage van de opening gemaakt door Peter van de Klinkenberg. De foto's worden geopend in een nieuw venster, Om terug te keren op deze pagina, sluit u dat venster.

1.jpg (1228129 bytes) 2.jpg (1097789 bytes) 3.jpg (1040921 bytes) 4.jpg (815521 bytes) 5.jpg (1409516 bytes) 6.jpg (888462 bytes) 7.jpg (1056863 bytes) 8.jpg (1464825 bytes) 9.jpg (1186723 bytes) 10.jpg (1401288 bytes) 11.jpg (1472545 bytes) 12.jpg (1129343 bytes) 13.jpg (723878 bytes) 14.jpg (1081552 bytes) 15.jpg (1022235 bytes) 16.jpg (1091020 bytes) 17.jpg (1428715 bytes) 18.jpg (1324876 bytes) 19.jpg (1275741 bytes) 20.jpg (1048891 bytes) 21.jpg (1008074 bytes) 22.jpg (952797 bytes) 23.jpg (1102128 bytes) 24.jpg (943994 bytes) 25.jpg (933193 bytes) 26.jpg (1477315 bytes) 27.jpg (1147485 bytes) 28.jpg (1123629 bytes) 29.jpg (1047738 bytes) 30.jpg (984496 bytes) 31.jpg (1162025 bytes) 32.jpg (1009329 bytes) 33.jpg (1225352 bytes) 34.jpg (1101882 bytes) 35.jpg (936307 bytes) 36.jpg (817642 bytes) 37.jpg (931880 bytes) 38.jpg (991499 bytes) 39.jpg (1081909 bytes) 40.jpg (864733 bytes) 

Bezoek ook onderstaande sites voor een filmpje van de opening:

http://www.youtube.com/watch?v=DH0gcvjhXu8 en http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=101538

 Veel kijkplezier.

Wat is het mooiste monument van Haarlem?

In het kader Haarlem Monumentaal wil Haarlem aan het eind van dit jaar het mooiste monument bekend maken. U kunt digitaal stemmen op een aantal Haarlemse monumenten. De Kolksluis staat er bij. Klik op onderstaande link en stem op de sluis.

http://www.haarlemmonumentaal.nl/stem/index.php

Namens de Stichting Kolksluis Spaarndam,

Carsten Thöne


17 augustus 2009. De sluis werkt !

In juli is de laatste hand gelegd aan het gereedmaken van de sluis. Duikers hebben de deuren waterdicht gemaakt, er zijn bolders geplaatst op het potdeksel aan de Westkolkzijde. 

De gemeente Haarlem en de Stichting hebben een overeenkomst gesloten over de bediening van de balkbrug. Dat houdt in dat vrijwilligers van de Stichting en onder de Stichting vallende sluiswachters de brug kunnen bedienen. 

Op zaterdag 25 juli zijn we begonnen met proefschutten. Het was prachtig weer met de Kunstmarkt “in full swing”. Er kwam een aardig aantal sluiswachters voor instructie in de praktijk. Zondag 26 was de drukste dag van dit weekeinde; de Grote Sluis is op zondagen dicht tussen 12.00 en 16.00 uur. Dit bleek zich de volgende weekeinden te herhalen met als hoogte punt het weekeinde van 15 en 16 augustus. 

Op 5 september beginnend om 16.00 uur wordt de sluis feestelijk in gebruik genomen. De Stichting heeft een receptie georganiseerd voor alle aanwonenden,  hoogwaardigheidsbekleders van Rijnland, van de gemeente Haarlem en van het Comité van Aanbeveling. Na enkele (korte) toespraken zal met iedereen het glas geheven worden op het welslagen van de wederom ingebruikneming van de oudste sluis van Europa. Juist voor de opening van de sluis eindigt de Spaarndamse klassieke autorally CRASH. Er zal nog menige “oldtimer” op de Kolk staan; voor de sluisfeestelijkheden hoeft de Kolk niet leeg (autovrij) te zijn. Tussentijds gaat het proefschutten en instrueren van de sluiswachters in sluis- en brugbediening door. Na 5 september is het schutten officieel.


16 juni 2009, stand van zaken rond de Kolksluis.

Het is de laatste tijd wat stil geweest ronde de Kolksluis. Maar dat komt omdat ambtelijke molens traag maar gedegen draaien.De bestuurderen van Rijnland gaan in principe akkoord met opening van onze kolksluis, maar gaan niet over één nacht ijs. Zo willen ze voordat we gaan schutten, dat de WA-verzekering voor de vrijwillige sluiswachters geregeld is. De stichting heeft daartoe een collectieve verzekering afgesloten. Verder heeft de gemeente Haarlem tijd nodig gehad om de administratieve en juridische aspecten te regelen omtrent het bedienen van de balkbrug. Deze is namelijk van de gemeente Haarlem. Met de vrijwilligers zal een overeenkomst gesloten worden waar de rechten en plichten van de sluiswachter, de Stichting en Rijnland in vernoemd staan. Naast bovengenoemde bestuurlijke zaken, is de stichting zelf druk in de weer geweest met fysieke zaken zoals het in orde maken van de mechanische delen van de sluis. Zo zijn er palen voor de sluislichten geplaatst; één op de Taanplaats en één aan de IJ-zijde. De grondkabels voor de elektra voor de lichten zijn ook ingegraven. De bediening van de lichten zal radiografisch geschieden. Waar een sluiswachter zich ook bevind, hij kan te allen tijde de lichten bedienen. De installatie hiertoe is besteld.De rinketten zijn gangbaar gemaakt. Kettingen van de kaapstanders aangepast. Scharnieren van de deuren in het vet gezet.Voor de kleding voor de sluiswachters zijn sponsors gevonden. We hoeven geen koude te lijden in de winter. Waar en wanneer het sluiswachtershuisje geplaatst wordt is nog onduidelijk; hier hebben omwonenden, de gemeente Haarlem, de Rijksdienst der monumenten zeggenschap in. Het zal er wel komen want het kacheltje van Rik moet toch ergens staan! 

Er is een verhoogde zoutconcentratie op het Spaarne geconstateerd; Rijnland dacht dat het kwam door de werkzaamheden aan de Kolksluis; edoch het bleek ook uit de Grote Sluis te komen, waar tijdens de werkzaamheden een deur beschadigd raakte. Eén en ander geconstateerd door de sluiswachters van Rijnland. Het is aardig te weten dat de vrijwilligers ven de houtzaagmolen De Eenhoorn aan het Zuiderbuiten Spaarne bereid zijn kosteloos zaagwerk voor ons uit te voeren. 

Omdat de vloeddeuren slecht zijn zullen deze open blijven van af het moment dat met schutten wordt begonnen. Om bij eventuele calamiteit in IJmuiden toch voldoende kerende hoogte te scheppen worden de openingen boven de hoge deuren dicht gemaakt. Als later in oktober de vloerdeuren vernieuwd zijn, wordt deze aanpassing weer verwijderd. We zouden het aardig vinden als er wat vrijwilligers mee willen helpen met de werkzaamheden. Zij kunnen daartoe afspraken maken met de commissaris sluiszaken Rik Stapel via het contactformulier op de website van de stichting: Geef op hoe je te bereiken bent en Rik maakt een afspraak met je. 

We starten half juli met schutten. Eerder gaan we “proefdraaien” met sluiswachters om in de praktijk ervaring op te doen. We beginnen 25 juni met eerst nog een “droge” cursus in het Café Spaarndam, gevolgd door praktijk buiten.  

Met sluisgroeten,

secretaris Stichting Kolksluis Spaarndam.

Han Bakker.


 

26 maart 2009 De derde cursusavond heeft plaats gevonden.


14 maart 2009

Er is een aanvang genomen met het bruikbaar maken van de sluis. Zoals dieptepeilingen, verwijderen van appendages van de kerstversiering langs de kades, verwijderen van overhangende begroeiing.


1 februari 2009
 Ter versterking van het bestuur is Frank Krom toegetreden als commissaris algemene zaken.

23 november 2008
De eerste cursussen voor sluiswachters zijn gegeven op 29 januari en 5 februari 2009. Deze waren druk bezocht.

23 november 2008

De eerste cursussen voor sluiswachters worden gegeven op 29 januari en 5 februari 2009. Plaats van handeling Café Spaarndam Westkolk 10 Spaarndam. Aanvang 19.30 uur. Duur ca. 2 uur.


18 november 2008

De website gaat van start


13 november 2008

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat voor minstens 3 jaar de Kolksluis in Spaarndam in bedrijfstellen. De start is op 1 april 2009


 

 

Stichting kolksluis Spaarndam.