Eervolle onderscheiding

De Wijze Vrouwen onder de sluiswachters hebben besloten  de sluiswachters Rik Stapel (commissaris sluiszaken), Linda Cornelisse en Rosé van de Sluis tot Sluiswachter van verdienste te benoemen. Dit gebeurde op de zelfde bijeenkomst. Rik heeft zich vooral in het begin bijzonder verdienstelijk gemaakt bij de besprekingen met Rijnland. Rik is vooral de uitvoerder, maar samen met onze voorzitter Leendert heeft hij ook vele “politiek” overleg met Rijnland en de gemeente Haarlem gehad. Juist heel veel is door Riks inzet en “drive” tot stand gekomen. Juist ook technische zaken, zoals het gangbaar maken van rinketten, windassen enz. Van het moment dat de Kolksluis ging “draaien” hebben Rosé en Linda zich met de organisatie en contacten bezig gehouden. Linda maakte het rooster en Rosé beheert de contacten, aanvragen voor schutten en dergelijke, ook buiten openingstijden door de telefoon van de Kolksluis te beheren.

Hulde aan deze vrijwilligers. De extra oorlam wordt ze van ganse harte gegund en de overige sluiswachters drinken daar graag aan mee.

Carsten Thöne.

    aanklikken