De Stichting

Stichting Kolksluis Spaarndam
Visserseinde 49
2063 JB Spaarndam
Telefoonnummer stichting: 023-5370654
K.v.K-Nr: 34302272
Rabobank Spaarndam 14 37 03 900

De stichting bestaat uit vrijwilligers, bestuur en comité van aanbeveling.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Rik Stapel Voorzitter
Jolijt de Jongh Secretaris/penningmeester
Aad van der Staay Lid

1 De stichting heeft ten doel:
  a het bevorderen van het scheepvaartverkeer door de historische Kolksluis te Spaarndam en het zo mogelijk exploiteren van die sluis;
  b het verwerven en beheren van financiele middelen en fondsen ter bereiking van en ter besteding aan de onder a omschreven doelstelling;
  c voorts al hetgeen met een en nader rechtstreeks of zijdelings varband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 
2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  a het scheppen van voorwaarden die de doelstelling van de stichting kunnen bevorderen;
  b alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden;
  c de stichting beoogt niet het maken van winst noch het behalen van enig geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel en streeft haar doel niet na in het kader van een onderneming.
 
3 Het Comité van Aanbeveling bestaat uit 4 personen.
  Hierin hebben zitting respectabele personen, die over bijzondere kennis en ervaring bezitten op het gebied van scheepvaart of waterkeringen. Het comité kan het bestuur aanwijzingen geven en in geval van calamiteiten vervangen. Het comité heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden.
 
  Nu hebben zitting in het comité:
  de heer B. Schneiders. (Burgemeester van Haarlem)
  de heer C. Vroege. (ex directeur Oosterschelde werken en Stormvloedkering Waterweg)
  mevr. Thea de Roos-van Rooden. (Oud Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland)
  de heer H. van Beijeren. (Voorzitter regionale watersport)

Als u het leuk vindt de stichting actief te steunen en het leuk vindt de sluis te helpen bedienen, bent u van harte welkom. Vul het contactformulier in en we nemen contact met u op.
Wilt u meedoen klik op deze link